TERMINY ZAJĘĆ

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KATOWICE GISZOWIEC BASEN SP 51
WTOREK I CZWARTEK (zajęcia dwa razy w tygodniu)
GR. 1 17:30 – 18:15
GR. 2 18:20 – 19:05
GR. 3 19:10 – 19:55

KATOWICE GISZOWIEC BASEN SP 51
ŚRODA (zajęcia raz w tygodniu)
GR. 4 17:30 – 18:15
GR. 5 18:20 – 19:05
GR. 6 19:10 – 19:55

SIEMIANOWICE – BASEN MIEJSKI
PIĄTEK (zajęcia raz w tygodniu)
GR. 1 17:00 – 17:45
GR. 2 18:00 – 18:45

SIEMIANOWICE MICHAŁKOWICE – KS MICHAŁ (DLA BYTKOWA)
SOBOTA (zajęcia raz w tygodniu)
GR. 1 09:00 – 09:45
GR. 2-3 09:45 – 10:30
GR. 4 10:30 – 11:15
GR. 5-6 11:15 – 12:00

SIEMIANOWICE MICHAŁKOWICE – KS MICHAŁ

NIEDZIELA (zajęcia raz w tygodniu)
GR. 1 09:00 – 09:45
GR. 2 09:50 – 10:35
GR. 3 10:40 – 11:25

Terminarze do pobrania: