O NAS

Szkoła Pływania Profesjonalnego Studia Rekreacji MEGA działa z powodzeniem od 1998 roku. Zajęcia odbywają się na basenie Miejskim w Siemianowicach Śląskich, na basenie Kompleksu Sportowego „Michał” w Siemianowicach- Michałkowicach oraz w Katowicach- Giszowcu na Basenie Szkoły Podstawowej nr 51.
Działalność Szkoły oparta jest na wieloletnich doświadczeniach zdobytych w pracy z najmłodszymi dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie nauki pływania.

Szkoła nasza oferuje Państwu:

– Wysoko wykwalifikowaną kadrę trenersko- instruktorską, którą stanowią absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i Krakowie. Ludzie ci propagują najnowsze metody dydaktyczne stosowane współcześnie w nauce pływania. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem różnorodnego sprzętu wodnego oraz zabawek edukacyjnych, co podnosi atrakcyjność zajęć, a ich bezstresowy charakter sprawia, że dzieci pozbywają się lęków przed nowymi oraz w wielu przypadkach przykrymi doświadczeniami w środowisku wodnym.
– Małe grupy edukacyjne (max. 6- 8 osobowe) sprzyjają dużej efektywności zajęć, a tym samym szybkiemu postępowi w nauce. Dobór grup odbywa się według dwóch kryteriów- wieku kursanta i umiejętności jakie posiada. Stąd w zajęciach uczestniczy jednocześnie od czterech od sześciu grup, z których każda pracuje z jednym instruktorem według dobranego, odrębnego toku nauczania.
– Zajęcia w naszej Szkole prowadzone są w systemie 10- godzinnych kursów z możliwością kontynuacji nauki i doskonalenia swoich umiejętności.

Działalność nasza prowadzona jest przez cały rok szkolny od początku września do końca czerwca. W okresie tym proponujemy Państwu swoje kompleksowe usługi w zakresie:

– Zajęcia adaptacyjne do środowiska wodnego dla dzieci od 4 do 6 lat- kurs „Pływackie Przedszkole”. Zajęcia te mają na celu oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym i stworzenie podstaw do późniejszego etapu- nauki pływania. Dzieci poprzez zabawę opanowywują podstawowe umiejętności i zachowania, proste ruchy lokomocyjne, ćwiczenia oddechowe, poznają nowe środowisko, a także poprzez kontakt z rówieśnikami rozwijają sferę emocjonalną.
– Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W kursach tych uczestniczą osoby chcące opanować umiejętność pływania, czyli świadomego i zamierzonego procesu, jakim jest swobodne unoszenie się na powierzchni wody oraz osoby chcące doskonalić swoje umiejętności w zakresie technik pływackich.
– Zajęcia w zakresie pływackich ćwiczeń korekcyjnych. Są to zajęcia łączące w sobie elementy nauki i doskonalenia pływania oraz zestaw pływackich ćwiczeń korekcyjnych indywidualnie dobranych przez instruktora dla każdego z uczestników.
Należy zaznaczyć, iż pływanie jako forma ruchu jest najlepszym sposobem na korekcje wad postawy zalecanym przez lekarzy specjalistów.

Na koniec należy zaznaczyć, iż poza wymiernymi korzyściami wynikającymi z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez naszą firmę jakimi jest opanowanie umiejętności pływania, dostrzec należy także szereg korzyści takich jak aktywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie swojej wytrzymałości na zmęczenie, proces hartowania organizmu, a co za tym idzie uodpornienie na przeziębienia i infekcje, prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, a także przyspieszenie rekonwalescencji po przebytych chorobach, urazach i operacjach.
W dobie szeregu zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego życia, to właśnie pływanie zalecane jest przez lekarzy jako najzdrowsza forma aktywności ruchowej stymulująca prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a dorosłym zalecana jako doskonały sposób na zdrowy, aktywny tryb życia.