KADRA TRENERSKA

KADRA TRENERSKO- INSTRUKTORSKA SZKOŁY PŁYWANIA MEGA

mgr Janusz Komenda- Założyciel szkoły, koordynator, trener- instruktor pływania w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl.
Patrycja Deptuła
– Instruktor pływania, ratownik WOPR

Piotr Filipiak– Instruktor pływania, ratownik WOPR
Artur Kopiec– Instruktor pływania, ratownik WOPR
mgr Leszek Małyszek– Trener-instruktor pływania w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl.
mgr Mateusz Miodoński– Trener-instruktor pływania w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl.
mgr Monika Naczyńska– Trener-instruktor pływania w Zespole Szkół Sportowych w Chorzowie
mgr Magdalena Ostrowska– Instruktor pływania, nauczyciel w SP 13 w Siemianowicach Śl.
Piotr Ozorowski– Instruktor pływania, ratownik WOPR
mgr Krzysztof Podchul- instruktor pływania. Nauczyciel w Zespole Szkół Sportowych w Chorzowie.
mgr Marcin Pytlik– Instruktor pływania, nauczyciel w LO I w Siemianowicach Śl.

mgr Anna Ring– Instruktor pływania, nauczyciel w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym (OREW) w Chorzowie
mgr Marek Seget– Trener- instruktor pływania nauczyciel w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śl.
mgr Adam Sitkiewicz– Trener-instruktor pływania w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl.
mgr Sylwia Styperek– Instruktor pływania, nauczyciel w SP4 w Siemianowicach Śląskich

mgr Grzegorz Zawojek– Trener-instruktor pływania w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śl.