BASENY

Basen Miejski
Siemianowice- Centrum ul. J. Śniadeckiego 11

– Wymiary                 25 m x 9 m
– Głębokość               1,1 m do 2,5 m
– Ilość torów              4
– Temperatura wody   29-30 stopni C

Basen Szkoły Podstawowej nr 51
Katowice- Giszowiec ul. Przyjazna 7a

– Wymiary                 16,4 m x 8,2 m
– Głębokość               1,1 m do 1,3 m
– Ilość torów              4
– Temperatura wody   29- 30 stopni C

Basen Kompleksu Sportowego „Michał”
Siemianowice- Michałkowice ul. E. Orzeszkowej 1

– Wymiary                 25 m x 12,5 m
– Głębokość               1,2 m do 1,8 m
– Ilość torów              6
– Temperatura wody   28 stopni C

Michał 6 (2) Michał 4